Social Responsibility

A003_C092_1213G6.0000000 copy.jpg
 

Sosyal Sorumluluk Politikamız

Üretimin ve yönetimin her aşamasında “Önce İnsan” prensibi ile hareket eden şirketimiz ;

Kanunlara ve Diğer Yükümlülüklere Uyum

Yürürlükte kanun ve yönetmelikleri, müşterimizin iş ortaklığı kurallarını ve gönüllü olarak uyguladığımız Yönetim Sistemleri standartlarını sürekli olarak izlemeyi ve bunlara uygun şekilde faaliyet göstermeyi,

Zorla Çalıştırma

Sözleşme ile bağlanmış, zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı,

Taciz ve Kötü muamelenin Önlenmesi

Kurumsal cezalandırma yapmamayı, sözlü, fiziksel ve psikolojik taciz ya da zorlamaya izin vermemeyi,

Ücretler ve Ödemeler

Çalışanların Kanunlar ve toplu iş sözleşmesinde karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı ve toplu iş sözleşmesinde belirlenmiş olan sosyal yardımlarını sağlamayı,

Çalışma Saatleri

Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere ve fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı,

Ayrımcılığın Önlenmesi

Kişileri ırk, renk, dil, din, etnik köken, hamilelik, medeni durum veya cinsiyet ayrımına göre değil, işi yapabilme becerilerini esas alarak istihdam etmeyi ayrıca ücretlendirme, sosyal yardım ve terfileri de bu doğrultuda gerçekleştirmeyi,

İş Sağlığı ve Güvenliği

Risk analizine dayalı proaktif bir yaklaşım benimsemeyi, tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamayı ve çalışanların genel sağlığını ön planda tutan bir çalışma sistemi benimsemeyi,

Sendikal Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Yapma Hakkı

Çalışanların yetkili sendikasıyla toplu pazarlık yapma hakkına saygı göstermeyi,

Çevre

Çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirlenmesini önlemeyi ve kirliliği kaynağında azaltmayı,

Gümrük Mevzuatına Uygunluk

Gümrük ile ilgili yürürlükteki tüm yerel ve uluslararası mevzuatlara uymayı, bu mevzuatlarla bağdaşan ve ürettiği ürünlerin yasadışı sevkiyatını önleyecek programlar tesis etmeyi

Güvenlik

Yurtdışı yüklemelerinde, güvenliği ihlal edecek nitelikteki bildirimsiz malların (uyuşturucu madde, patlayıcı madde, biyolojik madde ve kaçak mallar) bulunmamasını sağlamayı,

Tedarikçilerle İlişkiler

Çalıştığı tedarikçi firmaların Sosyal Uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonuçlarını aksiyon planları ile izlemeyi ve Sosyal Uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltmeyi,

Yönetim Sistemi

Sosyal uygunluk, Kalite Yönetim Sistemi, İş Sağlığı İş Güvenliği Yönetimi faaliyetlerini sosyal sorumluluk yönetim sistemi çatısı altında yürütmeyi, devamlılığını sağlamayı, sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.